Utbildning

Workshop för arbetsgrupper i självmedkänsla och compasson

Kontakta mig om ni i er arbetsgrupp vill lära er om compassion och självmedkänsla och hur det kan bidra till minskad stress och ökat välmående och återhämtning i er arbetsgrupp. Jag håller både halvdags workshops och heldagsworkshops.

Kontakta mig gärna också för utbildning för hur man kan använda CFT i både ungdoms- och vuxenpsykiatri.

Självomsorg för vårdpersonal

Kontakta mig ifall er arbetsgrupp vill boka in en workshop/utbildningsdag i Självomsorg för vårdpersonal. Tex: kuratorer, steg 1 terapeuter, sjuksköterskor, psykologer, läkare. Dagen innehåller olika former av övningar och samtal kring hur ni kan stärka ert välbefinnande. Innehållet är baserat på det program som finns tillgängligt via 1177 och ni får tillgång till ett onlineprogram för att öva själva efteråt. Programmet innehåller 6 moduler: 

  1. Introduktion
  2. Att stärka sin självmedkänsla
  3. Trecirkelmodellen
  4. Hinder för medkänsla till sig själv och andra
  5. Hållbar medkänsla under arbetsdagen
  6. Avslut

Specialistutbildning för psykologer hösten 2023 i Göteborg. Man kan delta om man är psykolog men ej går specialistutbildning.

Datum:

  • 26-27/10
  • 30/11-1/12
  • 15-16/1, 2024