Utbildning

Självomsorg för vårdpersonal

Kontakta mig ifall er arbetsgrupp vill boka in en workshop/utbildningsdag i Självomsorg för vårdpersonal. Tex: kuratorer, steg 1 terapeuter, sjuksköterskor, psykologer, läkare. Dagen innehåller olika former av övningar och samtal kring hur ni kan stärka ert välbefinnande. Innehållet är baserat på det program som finns tillgängligt via 1177 och ni får tillgång till ett onlineprogram för att öva själva efteråt. Programmet innehåller 6 moduler: 

  1. Introduktion
  2. Att stärka sin självmedkänsla
  3. Trecirkelmodellen
  4. Hinder för medkänsla till sig själv och andra
  5. Hållbar medkänsla under arbetsdagen
  6. Avslut

Specialistutbildning för psykologer våren 2023 i Göteborg. Man kan delta om man är psykolog men ej går specialistutbildning.

Datum:

  • 13-14/3
  • 20-21/4
  • 1-2/6

Utbildning: Yogahjärnan i teori och praktik, steg 1

Datum: 28-29/11, 2022

Plats: Stockholm, Yogastudio Atmajyoti.

Pris: 6700kr plus moms

Obligatorisk litteratur: Yogahjärnan