Tidigare uppdrag

Vill du boka Christina för utbildning, handledning eller föreläsning? Skicka ett mail till hej@compassionlifestyle.se

Tidigare uppdragsgivare

 • Unilever
 • Spotify
 • Handledning St Lukas Västerås
 • Föreläsare vid Novare Executive Women Program
 • Föreläsare vid Umeå Sjukhus för vårdpersonal
 • Föreläsare vid Handelshögskolans Executive education program
 • Utbildning av vårdpersonal vid Region Gotland
 • Valbar kurs CFT vid Stockholms universitet
 • Kurs vid Uppsala Universitet
 • Föreläsning för advokatsamfundet
 • Företagardagen Örnsköldsvik
 • Talare vid Accenture vårkonferens 2019
 • Föreläsning vid Umeå Universitet för studenter om återhämtningens betydelse
 • Lärare vid Yogayama Teacher Training
 • Novare Leadership Academy föreläsare vid olika ledarskapsprogram
 • Peak Performance Hållbarhet
 • Handledning Sunne socialförvaltning
 • Utbildning ungdomsmottagning Västra Frölunda
 • Utbildning och handledning Örnsköldsvik kommun kuratorer