Tidigare uppdrag

Vill du boka Christina för utbildning, handledning eller föreläsning? Skicka ett mail till hej@compassionlifestyle.se


Kommande och tidigare uppdragsgivare

 • Göteborgs symfoniorkester
 • Södersjukhuset föreläsning för personalen,
 • Framtagning av digitalt program i stress och self-compassion för region Stockholm
 • Utbildning i CFT & self-compassion för Barn och Ungdomshälsan i Uppsala
 • Arbetsmarknadsenheten utbildningsdag i Compassion Vänersborg
 • Handledning för stressrehabilitering, Västerbotten
 • Unilever
 • Spotify
 • AISAB – Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
 • Handledning St Lukas Västerås
 • Föreläsare vid Novare Executive Women Program
 • Föreläsare vid Umeå Sjukhus för vårdpersonal
 • Föreläsare vid Handelshögskolans Executive education program
 • Utbildning av vårdpersonal vid Region Gotland
 • Valbar kurs CFT vid Stockholms universitet
 • Kurs vid Uppsala Universitet
 • Föreläsning för advokatsamfundet
 • Företagardagen Örnsköldsvik
 • Talare vid Accenture vårkonferens 2019
 • Föreläsning vid Umeå Universitet för studenter om återhämtningens betydelse
 • Lärare vid Yogayama Teacher Training
 • Novare Leadership Academy föreläsare vid olika ledarskapsprogram
 • Peak Performance Hållbarhet
 • Handledning Sunne socialförvaltning
 • Utbildning ungdomsmottagning Västra Frölunda
 • Utbildning och handledning Örnsköldsvik kommun kuratorer