Forskning

Forskar på stress, lycka och hälsa vid KI

I snart 10 år har Christina forskat på stress, lycka och hälsa för att uppnå optimalt välbefinnande vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Hon har tagit fram behandlingsprogram för primärvårdspatienter och stresshanteringsprogram riktat både mot patienter med utmattningsdiagnos men även för personer som upplever hög stressbelastning och vill träna själva via självhjälpsprogram. 

Christina var den första i Sverige som vetenskapligt tog fram program för att stärka självmedkänsla och compassion. Hennes forskning betonar vikten av att utveckla en inre trygghet och en trygg hjärna, för att då tillgodogörs möjlighet till förändring och utveckling.  

Ta del av Christinas forskning

Christinas främsta intresse är att vetenskapligt ta fram psykologiska strategier som kan hjälpa individer att möta de svårigheter och utmaningar som finns och med hjälp av verktyg lära sig hantera dessa och uppnå en god livskvalitet och meningsfullhet i sin vardag. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa Christinas forskningsartiklar: