Utbildning i Compassionfokuserad terapi (CFT) i höst 2020

För dig om vill fördjupa dina kunskaper i Compassion och självmedkänsla. Denna kurs innehåller både teori så att du kan använda dig av kunskapen i samtal med patienter eller för dig som arbetar på skola eller med föräldrar eller andra områden där kunskapen om självmedkänsla och compassion som metod för välmående och psykisk hälsa är aktuellt. Efter utbildningen är förhoppningen att du kan lära ut tekniker och övningar inom området och även själv har fått prova på att göra övningar och reflektera kring dem tillsammans med övriga deltagare som går kursen. 

Utbildningen är även behörig som specialistkurs för psykologer.  


Datum: 

Oktober 18-19 

November 18-19 

Plats: Stockholm

Pris: 14500kr + moms

Anmälan är bindande. Går att byta din plats mot någon annan deltagare. 

För mer information kontakta mig Christina.