NY start våren 2020 Utbildning i compassion och självmedkänsla

Compassionutbildning - ingen förkunskap

Utbildningen har sin grund i vetenskapliga metoder och teorier. Under varje block kommer du som deltar få kunskap som hela tiden bygger på varandra.  Fokus i denna utbildning är att utveckla compassion och  självmedkänsla som förhållningssätt i livet och därefter hjälpa andra att utveckla det. Varje enskild deltagare får specifik hjälp att se hur han eller hon kan tillämpa compassion i olika områden i sitt yrkesliv utifrån olika behov och syften.


Christina Andersson har lång erfarenhet av  Compassion. Hon har startat ett forskningscenter på Karolinska Institutet inom Social  hållbarhet där Compassion är ett ledord. Hon har även skrivit två böcker om Compassionfokuserad terapi och en bok om hur man över upp sin  självmedkänsla. Hon doktorerar inom Compassion vid Karolinska Institutet. Christina föreläser både inom universitet, håller workshops och handleder. Detta är hennes första längre utbildning för att  möjliggöra att kunna fördjupa sin kunskap och få  tid att lära sig om Compassion.


Gabriela Jones, leg psykolog, utbildad i CFT vid Karolinska Institutet. 


KURSINNEHÅLL

Teorierna bakom Compassionfokuserad terapi (CFT) och internationella Compassionprogram

Genomgång av begreppet självmedkänsla

Självmedkänsla i sitt eget liv

Specifika självmedkänsla-övningar

Upplevelsebaserade övningar

Självkritikens betydelse

Mental träning i Compassion

Rollen som yrkesutövare


UPPLÄGGET

Varje block börjar med uppföljning av frågor, genomgång av Compassion-meditation, teoriblock, nya övningar, praktiskt  utförande av övning, frågestund, meditation.Varje block börjar med uppföljning av frågor, genomgång av Compassion-meditation, teoriblock, nya övningar, praktiskt utförande av övning, frågestund, meditation.

Efter godkänd utbildning erhålles ett diplom.


Plats: Göteborg

Kostnad:  15 000kr plus moms

Vid anmälan får du ett informationsbrev och mer  detaljerad information om kursen och dess innehåll.