BLOCK

Block 1: Introduktion 23-24 maj
Block 2: Självmedkänsla 15 juni
Block 3: Forskning 24 augusti
Block 4: Compassionträning i grupp 20-21 september
Block 5: Fördjupning 23 november
Block 6: Avslutning, redovisning etc 18 januari
Gästföreläsare:Katja Bergsten