BLOCK

Block 1: Introduktion
Block 2: Självmedkänsla
Block 3: Forskning
Block 4: Compassionträning i grupp
Block 5: Fördjupning
Block 6: Avslutning, redovisning etc