Compassion mindset training

För Dig som vill öka ditt välbefinnande och minska din stress. För dig som vill öka känslan av inre lugn och känna livsglädje. För dig som vill få en bättre relation till dig själv och andra.

Compassion mindset training är en app som innehåller ett program med det senaste inom stressforskning och personlig utveckling. Appen är ett konkret träningsprogram som testats i en vetenskaplig studie av Karolinska Institutet vid Uppsala Universitet under 2018. Studien och dess mycket positiva studieresultat beräknas publiceras under våren 2019. Studien visar att användandet av compassion mindset training minskade stress, ökade självmedkänslan samt förmågan att förstå sina egna känslor och förmågan att hantera svåra känslor hos de personer som använde appen under sex veckor. Programmet är uppbyggt i moduler där varje modul innehåller andningsövning, mental träning, reflektionsfrågor och övningar.

Kontakt

Kontakt info Vill du boka mig?

För förfrågningar angående CFT-terapi, handledning via skype
Compassionträning för grupper, uppdrag eller föreläsningar kontakta gärna mig:

christina.andersson@ki.se