Om Compassion

Definition av compassion:

“att uppmärksamma att andra, eller du själv mår dåligt, har det svårt och aktivt vilja försöka minska lidandet och öka välmåendet.”

Compassion Mind Training

5-8 veckor

Jobbar med känslor, tankar och beteendeförändringar utifrån konkreta vardagssituationer

Visualiseringsövningar