OM CHRISTINA

CV

Jag är doktorand vid klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, forskar på compassion och självmedkänsla. Mina handledare är Med dr Walter Osika, professor Stefan Einhorn vid Karolinska Institutet och docent Emma Stenström vid Handelshögskolan. Har utbildat mig i compassionfokuserad terapi i England av professor Paul Gilbert och dr Mary Welford sedan 2010 och deltar i vidareutbildningar kontinuerligt. Deltog vid Mind&Life Summer Research Institute sommaren 2015 i New York vid Garrisson Institute. Har gått SIY Search Inside Yourself kursen som används vid Google. Utbildad i Cognitive Based Compassion Training (CBCT) vid Emory University, USA samt gått CCARE Stanford University Compassionkurs.

Undervisar i compassion vid Karolinska Institutet vid olika program och är huvudlärare vid 1-åriga CFT-utbildningen vid Karolinska Institutet samt håller workshop och föreläsningar vid specifika uppdrag. För mig betyder compassion en attityd till livet och självmedkänsla ett sätt att hantera motgångar och smärtsamma upplevelser som livet för med sig. Jag har en bakgrund inom ekonomi och sociologi. Ett sätt förutom att utbilda inom compassion i olika sammanhang så sitter jag i styrelsen i Stiftelsen Ekskäret och i ledningsgruppen för CSS vid Karolinska Institutet för att sprida kunskapen om compassion och hur man kan tillämpa det på olika sätt.Jag tycker det är intressant att utgå från compassion som en livsstil som innehåller psykologi, kost och fysisk träning. Aktuella forskningsprojekt är att studera compassion i organisationer och ledarskap. Tillsammans med Katja Bergsten, leg psykolog vid Uppsala Universitet genomförde vi under hösten 2015 compassionträning på studenter med höga krav på sig själv, är stressade och väldigt självkritiska, resultaten presenteras längre fram i vår. Gick en fördjupningskurs i pranayama, en andningsteknik inom yoga som ett sätt att stilla hjärnan, skapa fokus och aktivera trygghetssystemet. Utvecklar ett compassion yinyoga program för stressrelaterade problem och har skapat en Compassion Lifestyle app som innehåller compassionövningar. Här kan ni ta del av forskningsstudien som gjordes 2012 på anhöriga för cancerpatienter.

Examensarbete – CMT för anhöriga till cancerpatienter kopia

Kontakt

Kontakt info Vill du boka mig?

För förfrågningar angående CFT-terapi, handledning via skype
Compassionträning för grupper, uppdrag eller föreläsningar kontakta gärna mig:

christina.andersson@ki.se